15. சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா

ஆயர்ப்பாடியான திருவில்லிபுத்தூரில் இருக்கும் தோழிகள் அனைவரையும் எழுப்பியாகிவிட்டது. எழில்மங்கை ஒருத்தியைத் தவிர. பெயருக்கேற்ற எழில் கொண்டவள். இளங்கிளியின் கொஞ்சும் மொழி கொண்டவள். தோழியர் கூட்டத்திலேயே சின்னஞ் சிறியவள். அவளைக் கோதையும் மற்ற தோழியரும் எழுப்புகிறார்கள்.

Keshav-15

Thanks to Keshav!

“அன்புத் தோழியே! இளங்கிளியே! இன்னுமா உறங்குகிறாய்? எழுந்திரு?”

”சில்சில்லென்று காதைத் துளைக்கும்படி அழைக்காதீர்கள் தோழியரே! புறப்பட்டு வருகிறேன்.”

“அடி கெட்டிக்காரியே! உடனடியாக எழுந்து வா. உன் வாய்த்திறமையையும் உன்னுடைய கட்டுக்கதைகளை அளக்கும் வல்லமையும் முன்பே நாங்கள் அறிவோம்.”

”நீங்கள்தான் வல்லவர்கள். சரி விடுங்கள். நானே வாய்த்துடுக்கில் வல்லவளாக இருந்துவிட்டுப் போகிறேன். நீங்கள் நல்லவர்களாகவே இருங்கள்.”

விட்டால் பேசிக்கொண்டே போவாள் என்று கோதைக்குப் புரிந்தது.

“முதலில் நீ எழுந்து வா. அப்படி என்னதான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாயோ!”

எழில்மங்கைக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை. கேள்வியை சற்று மாற்றிக் கேட்டாள்.

“நான் வருவது இருக்கட்டும். மற்ற தோழிகள் எல்லோரும் புறப்பட்டு வந்துவிட்டார்களா?”

மற்றவர்கள் இன்னும் வரவேண்டியிருந்தால் அவர்கள் வந்துசேரும் வரை தூங்கலாம் என்று நினைத்தாள் எழில்மங்கை.

“எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள். நீயே வந்து ஒவ்வொருவரையும் எண்ணிப் பார்த்துக்கொள்.”

அதற்கு மேல் மங்கையால் எதுவும் பேசமுடியவில்லை. எழுந்து புறப்பட்டு வந்தாள்.

“மதுராபுரியிலே கண்ணன் மேல் வலிமையான ஆனையை ஏவினான் கஞ்சன். அந்த ஆனையையும் அழித்து எதிரிகளையும் எதிர்த்தழித்த வல்லவனை, அந்த மாயவனைப் பாடலாம். அந்தப் பாடல்களைக் கேட்டு உள்ளத்தில் நிரப்புவாய் எம் பாவையே”

எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ
சில் என்று அழையேன் மின் நங்கைமீர் போதருகின்றேன்
வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாய் அறிதும்
வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தான் ஆயிடுக
ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை
எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள்
வல் ஆனைக் கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க
வல்லானை மாயானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்

[கோதை] எல்லே இளங்கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ – அடியே இளங்கிளியே, இன்னும் உறங்குகிறாயோ?

[தோழி] சில் என்று அழையேன் மின் நங்கைமீர் போதருகின்றேன் – சிலுசிலுவென்று காதைத் துளைக்கும்படி அழைக்காதீர்கள். நானே புறப்பட்டு வருகிறேன்.

[கோதை] வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாய் அறிதும் – வாய்ச்சொல்லில் வல்லவளே! முன்பே உன் கட்டுக்கதைகள் பேசும் வாய்த்திறமைகளை நாங்கள் அறிவோம். (ஆகையால் பேசாமல் எழுந்து வா)

[தோழி] வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தான் ஆயிடுக – நீங்கள்தான் வல்லவர்கள். (சரி போனது போகட்டும்) நானே வாய்ச்சொல்லில் வல்லவள்.

[கோதை] ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை – விரைவாக நீ புறப்பட்டு வா. உனக்கு அப்படியென்ன சிந்தனையோ?

[தோழி] எல்லாரும் போந்தாரோ – எல்லோரும் புறப்பட்டு வந்துவிட்டார்களா?

[கோதை] போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள் – எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள். நீயே வந்து எண்ணிக்கொள்.

வல் ஆனைக் கொன்றானை – (மதுரா நகரிலே கஞ்சன் ஏவிய) வலிமை மிக்க பெரிய ஆனையைக் கொன்ற வாசுதேவனை

மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை – எதிரிகளை எதிர்த்து அழிக்க வல்ல கோபாலனை

மாயானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய் – மாயவனைப் பாடுவதைக் கேட்டு உள்ளத்தில் நிறையச் செய்வாய் எம் பாவையே!

எல்லே என்பது பாண்டி நாட்டு வழக்கு. தூத்துக்குடி திருநெல்வேலிப் பக்கங்களில் இன்னும் ஏலே என்று அழைப்பதைக் கேட்கலாம். அந்தப் பேச்சு வழக்கை ஆண்டாள் இந்தப் பாடலில் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்.

மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை” என்பதற்கு மல்லரை வென்றதையும் கஞ்சனைக் கொன்றதையும் பொருளாக விளக்கங்களில் சொல்லியிருக்கிறார்கள். எனக்குச் சற்று வேறுவிதமாகத் தோன்றுகிறது. மாற்றாரை என்றால் எதிரியைக் குறிக்கும். எதிரிகளை எதிர்த்து அழிக்க வல்லான் என்பது அந்த வரிக்குண்டான நேரடிப் பொருள். இறைவனுக்கு எதிரிகள் இருக்கத்தான் முடியுமா? முடியாது. ஆனால் அவன் அடியவர்களுக்கு எதிரிகள் இருக்கலாம். அந்த எதிரிகளை எதிர்த்து அழிக்க வல்லவன் இறைவன் என்பதே உட்பொருள்.

வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக” என்பது வைணவர்களுக்குண்டான சிறந்த குணங்களில் ஒன்றாகக் கூறப்படுகிறது. பொதுவில் எந்த அடியாருக்கும் பொருந்தும் பண்பு அது. ஒரு துன்பம்/வழக்கு என்று வருகையில் வீணே பேசி விவாதித்துக் கொண்டிராமல், “நீங்களே நல்லவர். வல்லவர். நான் தவறுடையவன்/ள்” என்று ஒத்துக்கொண்டு ஒதுங்கிவிடுவதே அந்தப் பண்பு. அதாவது செய்யாத குற்றத்தைச் சுமத்தினால் கூட அதில் மருகி அலைக்கழியாமல் நிம்மதியாக ஒதுங்கிவிடுவது.

இதுவரை பார்த்த திருப்பாவைப் பாடல்கள் ஒருவர் சொல்வது போலவே இருக்கும். ஆனால் இந்தப் பாசுரம் இருவரின் உரையாடலாக அமைந்துள்ளது. இதை இரண்டு பெண்களின் உரையாடலாக இல்லாமல் தனக்குத்தானே உரையாடிக் கொள்வதாகவும் கருதலாம்.

மாயையில் மூழ்கியிருக்கிறது மனம். இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் பிரித்தறிய முடியாமல் தவறுகளில் உழன்று கொண்டிருக்கின்ற நிலை. அந்த நிலையில் மனதின் ஒரு பகுதி நல்லதை நினைக்கிறது. இன்னொரு பகுதி தீயதை நினைக்கிறது. நம்முடைய வசதிக்காக ஒரே மனதை நல்மனது தீயமனது என்று பிரித்துக் கொள்வோம். இப்போது அவையிரண்டும் பேசிக்கொள்ளப் போகின்றன.

நல்மனது பதமாகவே தொடங்குகிறது பேச்சை.

நல்மனது: (எல்லே இளங்கிளியே இன்னும் உறங்குதியோ) இன்னும் தீயவழியில் செல்லத்தான் வேண்டுமா?

தீய இன்பங்களை அனுபவிக்கின்ற பொழுது நல்வழிப்படுத்தும் அழைப்புகள் காதில் கடுக்கும். எரிச்சலையும் கொடுக்கும்.

தீயமனது: (சில்லென்று அழையேன்மின் நங்கையீர் போதருகின்றேன்) அடடா! உன்னோடு பெரிய தொல்லையாக இருக்கிறது. ஏன் இப்படிப் படுத்தி எடுக்கிறாய்? நல்லதை எப்போது செய்யவேண்டும் என்று எனக்குத் தெரியும்.

நல்மனது : (கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாய் அறிதும் ஒல்லை நீ போதாய்) நீ செய்திருக்கும் தவறுகளையும் பாவங்களையும் முன்பே நான் அறிவேன். என்னிடம் மறைக்கமுடியுமா? நாம் ஒரு மனதின் இருபகுதிகள் அல்லவா. என் பேச்சைக் கேள். விரைந்து நல்வழிக்குத் திரும்பு.

தீயமனது: (எல்லாரும் போந்தாரோ) என்னைச் சொல்கிறாயே, மற்றவர்கள் எல்லோரும் திருந்திவிட்டார்களா? முதலில் அவர்களைத் திருந்தச் சொல். பிறகு நான் திருந்துகிறேன்.

நல்மனது: (போந்தார் போந்து எண்ணிக்கொள்) திருந்த வேண்டியவர்கள் அனைவரும் திருந்திவிட்டார்கள். அவர்களை மனதில் எண்ணிக்கொள். நீயும் திருந்திவிடுவாய்.

இத்தனைக்கும் மேலும் நம்முடைய தீவினைகளும் நல்வினைகளும் நம்மை விடாது. அந்த எதிர்ப்புகளை எப்படித் தாண்டுவது? அது நம்மால் முடியாது. நம்முடைய வினைகளை அழிக்க வல்லவன் இறைவன் ஒருவனே. என்ன பெயரில் அழைத்துக் கொண்டாலும் இறைவன் ஒருவனே நம் பாவங்களை அழித்துக் காக்க வல்லான். அதைச் சொல்வதுதான் “மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை” என்ற வரி.

இறைவன் அருளைப் பெற்றபின் என்ன நிலை? அதைத்தான் “பாடேலோர் எம்பாவாய்” என்கிறாள் ஆண்டாள். பாடுதல் என்பது இன்பநிலை. பாடு என்பது நாம் படும் பாட்டையும் குறிக்கும். அதை இறைவனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு நல்வழிக்குச் செல்வதே இந்தப் பிறவியில் உய்வதற்கான வழியாகும்.

Paavai-15************************************************************************************************************************
அருஞ்சொற்பொருள்
போதருகின்றேன் – புறப்பட்டு வருகின்றேன்
பண்டே – முன்பே
ஒல்லை – விரைவாக
போந்தாரோ – புறப்பட்டு வந்தாரோ
போந்து – புறப்பட்டு
மாற்றாரை – எதிரியை
மாற்றழிக்க – எதிர்த்து அழிக்க

************************************************************************************************************************
இந்தப் பாடல் திருமங்கையாழ்வாரைத் துயிலெழுப்புகிறது.

இந்தப் பாடல் இரண்டு பெண்கள் பாடிக்கொள்வது போல இருக்கின்றதல்லவா. அதே போல் இரண்டு ஆய்ச்சியர் பேசிக்கொள்வது போலமான் அமரும் மெல் நோக்கி” என்ற பாசுரம் தொடங்கி மொத்தம் பத்து பாசுரங்களை திருமங்கையாழ்வார் அருளியிருக்கிறார்.

கிளி போல் மிழற்றி நடந்து” என்று தன்னைக் கிளியாகவே பாவித்துக் கொண்டவர் திருமங்கையாழ்வார். அதனால்தான் இளங்கிளியே என்று இந்தப் பாடலில் ஆண்டாள் அழைக்கிறாள். அதோடு ஆழ்வார்களில் மிகவும் இளையவர் திருமங்கையாழ்வார்.

திருமங்கையாழ்வார் ஆண்டாளுக்கும் பிற்காலத்தவர். அவர் பிறப்பதற்கு முன்பே ஆண்டாள் அவருடைய பிறப்பையும் அவர் அருளப்போகும் பாசுரங்களையும் அறிந்தாளாம். அதைக் குறிப்பிடவே “வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும்” என்று பாராட்டுகிறாள் என்றும் ஒரு கருத்து உண்டு.

எல்லாரும் போந்தாரோ” என்று கேட்பது திருமங்கையாழ்வார் தனக்கு முந்தைய ஆழ்வார்கள் அனைவரும் திருவவதாரம் செய்தனரா என்று கேட்பதைப் போன்றதாகும்.

கம்சன் ஏவிய குவலயாபீடம் என்ற யானையைக் கண்ணன் அழித்ததை பல பாடல்களில் பாடியிருக்கிறார் திருமங்கையாழ்வார். அதைக் குறிப்பிடுவது “வல் ஆனை அழித்தானை” என்ற வரி.

************************************************************************************************************************
அன்புடன்,
ஜிரா

Advertisements

About GiRa ஜிரா

சிவனுக்கும் சீவனுக்கும் இடையில் இருப்பது நந்தி. சிவன் கடவுள். சீவன் வாழ்க்கை. கடவுளுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் இடையில் இருப்பது நந்தி.
This entry was posted in இறை, திருப்பாவை, விஷ்ணு and tagged , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to 15. சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா

 1. amas32 says:

  //”வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக” என்பது வைணவர்களுக்குண்டான சிறந்த குணங்களில் ஒன்றாகக் கூறப்படுகிறது. பொதுவில் எந்த அடியாருக்கும் பொருந்தும் பண்பு அது.// இந்தப் பண்பை என் குடும்பப் பெரியோர்களிடம் நான் பார்த்திருக்கிறேன். இந்த தலைமுறையில் இல்லை, இனி வரும் தலைமுறையில் இருக்குமா என்று தெரியவில்லை. இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்.

  நல மனதுக்கும் தீய மனதுக்கும் நடக்கும் இந்த உரையாடல் திரைப்படங்களில் வரும் மனசாட்சிக்கும் நமக்கும் இருக்கும் உரையாடல் போலத் தான். தலையில் ரெண்டு கொம்பு வைத்த தீய சக்திக்கும் நமக்கும் தினம் தினம் ஒவ்வொரு முடிவெடுக்கும் தருணத்திலும் வரும் இரு வகையான வாக்குவாதம் நம்மை அலைக்கழிக்கும் குணம் உடையவை. ஆனால் எல்லாம் அவன் செயல் என்று இருந்து விட்டால். ஒரே மனம் தான், ஒரே எண்ணம் தான்.

  amas32

  • GiRa ஜிரா says:

   உண்மைதானம்மா. எல்லாம் அவன் செயல் என்று இருந்துவிட்டால் ஒரே மனம். அதில் நிரம்பும் நறுமணம்.

 2. எல்லே.. இளராகே:)

  திருப்பாவையின் “நட்ட நடுப்” பாடல் இது:)
  பத்து வீட்டுத் தோழிகளில்.. இதுவே கடைசி வீடு!
  இனி எழுப்பும் வேலை இல்லை!
  அனைவரும் பேசிக் கூடிக் களித்துக் குளித்தலே!:)

  இருவர் பேசிக் கொள்ளும் உரையாட்டுப் பாடல்!
  அதை..
  நம் மனசையே இருவராக்கி..
  மனச்சாட்சியும்/ மனமுமாய் பேசிக் கொள்ளச் செய்ததும் நன்று!
  —–

  சில குறிப்புக்கள்:

  1. “எல்லே” எனும் தென் பாண்டி நாட்டு வழக்குச் சொல்!
  பொருநை பாயுஞ் சொல்!

  ஆண்டாள், இலக்கிய வழக்காக மட்டும் இல்லாமல், பொதுமக்கள் வழக்கையும்.. பாட்டில் கொண்டாந்து வைப்பாள்:)
  *கண்ணாலம் போன்ற சொற்களும்
  *கணவனை, மச்சான் என்று அழைக்கும் சொற்களும்:)

  2. “சில்” என்று அழையேன்மின்

  இந்தச் “சில்” என்ற உணர்வொலிக் கிளவி, எதைக் குறிக்கிறது?
  சிலு சிலு காற்று, நல்லது தானே? எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தானே?
  சில் = சிலு சிலு பொருளா? (அல்லது) சிலீர் என்னும் அழுத்தப் பொருளா?
  —–

  3. போதருகின்றேன்! போந்தாரோ? போந்தார்! போந்து எண்ணிக் கொள்

  *போதுமினோ நேரிழையீர் = போகலாமா தோழிகளே?
  *போந்தாரோ? போந்து எண்ணிக்கோ= வந்துட்டாங்களா? வந்து நீயே எண்ணிக்கோ
  ஆக.. போதுதல் = போதலா? வருதலா?:)

  எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே!
  “போதுதல்” என்ற தமிழ்ச் சொல்லின், நேரடிப் பொருள் யாதோ?:)

 3. 4. வல்லை உன் கட்டுரைகள், பண்டே உன் வாய் அறிதும்!

  மிக அழகான வாக்கியக் கட்டமைப்பு!
  தமிழ்ச் சினிமாவில்.. “நீ எந்தெந்த Situationக்கு, எப்படி எப்படி முழியை மாத்துவ, தெரியும் டீ” போன்ற கவுண்டர் வசனங்களையே தூக்கிச் சாப்பிடும் ஆண்டாள்:)
  = பண்டே உன் வாய் அறிதும்!:)))
  = இப்ப என்ன சொல்லப் போற-ன்னு முன்னமே Plan பண்ணி வச்சிருப்பியே?:))

  5. ஒல்லை நீ போதாய்!

  இந்த ஒல்லையும்= நெல்லைத் தமிழா?
  *ஒல்லை= விரைவாக
  *பைய= மெதுவாக
  ஒல்லை, என்று பயின்று வரும், சங்கத் தமிழ் உளதா? “ஒல்” எ. வேர்ச்சொல் பற்றி இயன்றால், அறியத் தாருங்கள்!
  —–

  6. உனக்கு என்ன வேறு உடையை?

  நாம், நண்பர்கள் வீட்டுக்குப் போய்க் காத்திருந்தால், பேசும் சொற்கள் போலவே இருக்கு!:)
  அப்படி என்ன ஒனக்கு வேற வேலை? என் கூட வரமுடியாத அளவுக்கு?:) உனக்கு, என்ன வேறு உடைய?:))

  7. போந்தார் போந்து எண்ணிக் கொள்

  அவ வெறுமனே வந்துட்டாங்களா? -ன்னு தான் கேக்குறா!
  கோதைக்குத் திமிரு:) வந்துட்டாங்க-ன்னு மட்டும் பதில் சொல்லாம.. அக்காங், வந்துட்டாங்க! வந்து நீயே எண்ணிக்கோ-ன்னு நட்பியல் எகத்தாளம்:)

  *எண்ணுதல்= Count
  *எண்ணுதல்= நினைத்தல்
  எப்படி, ஒரே சொல், இரண்டுக்கும் ஆகி வந்தது?-ன்னு யோசனை
  —–

  8. வல்ஆனைக் கொன்றானை

  *ஆனையை-க் கொன்றான்= 2ஆம் வேற்றுமை விரி, மிகும்!
  *ஆனை கொன்றான்= 2ஆம் வேற்றுமைத் தொகை, மிகா!
  அங்கு, க் வருகிறதா, மூலப் பாடத்தில்? சற்றே சரி பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்

  அதே போல், /மாயானை/
  மாயனை?
  மூலப் பாடத்தில் என்ன சொல் என்று பார்த்துக் கொள்ளவும்; நனி மிகு நன்றி!

 4. ”வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக — இதற்குத் தங்களின் விளக்கம் அருமை, அதோடு, நல்மனது, தீயமனதுக்கான உரையாடலாக பாசுரத்தைக் கண்ட விதமும் மிக நன்று. ஓரிரு கருத்துக்கள்:

  மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை – இங்கே மாற்று என்பதற்கு வலிமை என்ற பொருள் கொண்டால், “பகைவரின் வலிமை, ஆணவத்தை அழிக்க வல்லவன்” என்றும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். அழித்தல் என்றாலேயே “கொல்லுதல்” என்று எண்ண வேண்டியதில்லை என்பது என் கருத்து. இதையே தான் “கூடாரை வெல்லும் சீர்க்கோவிந்தா”வும் பறை சாற்றுகிறது. அதாவது, ”அவனைப் பிடிக்காதவரின் மனதையும் கவர்ந்து வென்று விடுபவன் அந்த மாயக்கண்ணன்” என்று தாராளமாகச் சொல்லலாம்.
  ஒரு தகவலுக்காக: போதாய் என்பதற்கு பொம்மை, பாவை, (கண்ணின்) கருமணி என்ற பொருள்களும் உண்டு

  அன்புடன்
  பாலா

  • GiRa ஜிரா says:

   ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய கருத்து. வலிமை/ஆணவம் என்று பொருள் கொள்வதே சரியென்று தோன்றுகிறது.

   போதாய் என்பதற்கு பொம்மை பாவை கருமணி போன்ற பொருள்களை இன்று தெரிந்து கொண்டேன் 🙂

I am eager to hear what you want to say. Please say it. here. :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s