நோதலால் காதல் செய்தார்

மு.கு : இது சும்மா பொழுதுபோக எழுதியது. இதில் உப்பு உறைப்பு குறைவாகவோ கூடவோ இருந்தால் நிறுவனம் பொறுப்பேற்காது. 🙂

Chenni 4கல்லில் உரசிய பசுமஞ்சளை அலையடிக்கும் குளத்து நீர் கரைத்துக் குடித்துக் கொண்டிருந்தது.

அடி அமுதா, உரசிய மஞ்சளை உடம்பில் பூசிக்கொள்ளாமல் அப்படி என்ன யோசனை?” தானுரசிய மஞ்சளை வானுரசும் நிலவைப் போல பூசிக் கொண்டே கேட்டாள் குமுதாள்.

பூமியே பொசுங்கும் பெருமூச்சோடு, “நான் மஞ்சளை உரசுவது உங்களுக்குத் தெரிகிறது. என் மனசை உரசுவது மட்டும் தெரியவில்லையே. எப்படிச் சொல்வேன்?” என்று இழுத்தாள் அமுதாள்.

உடன் குளித்துக் கொண்டிருந்த பெண்டுகளுக்கு இது காதல் மயக்கம் என்று புரிந்துவிட்டது. சில நாட்களாகவே மந்திரித்த கோழி போல் கிறுகிறுத்துப் போயிருக்கும் அமுதாளை அவர்களும் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அமுதாளின் மனதை உரசும் ஆள் யாரென்று குமுதாளுக்கும் தெரியும். ஆனாலும் மூச்சுவிடவில்லை. மற்ற பெண்டுகளுக்குதான் ஆர்வம் மண்டையைக் குடைந்தது. உறிக்கருவாட்டை மோப்பம் பார்க்காமல் பூனைதான் போகுமா?

யாரவன் என்று சொல்லடி. வெல்லக்கட்டியை மொய்க்கும் எறும்புக்குப் பேர் என்னடி?” அமுதாளை பிறாண்டினாள் வெள்ளித்தண்டை வேம்பு.

கட்டிக் கொள்ளப் போகிறவன் பெயரைச் சொல்வது பெண்களுக்கு வழக்கம் இல்லையடி” என்று வெட்கினாள் அமுதாள்.

பேரைச் சொல்லாவிட்டாலும் ஊரைச் சொல்லடி” என்று அகப்பையை அகப்பை போட்டு கிண்டினாள் உள்ளிக்காட்டு செல்லி.

சென்னிகுளநகர் வாசன்” குளத்தைப் பார்த்து, அதில் தெரியும் தன் முகத்தைப் பார்த்து, முகத்தில் வந்த முருவல் பார்த்துப் பாடினாள் அமுதாள்.

ஓ! சென்னிகுளத்தானா? மையலை வளர்த்தானா? தையலை வளைத்தானா? உனக்காக உள்ளம் தான் இளைத்தானா?” அடுக்கினாள் அகல்விளக்கு அஞ்சலை.

போதும் அஞ்சலை. அடுக்கி அடுக்கி நாக்கு தடுக்கப் போகிறது.” என்ற மாடி வீட்டு மாயள், “சென்னிகுளத்திலே அவன் என்ன செய்கிறான் என்று சொல்லடி” என அமுதாளைக் கேட்டாள்.

தமிழ் தேறும் அண்ணாமலை தாசன்” தொடர்ந்து பாட்டாகவே பாடினாள் அமுதாள்.

ஓ…. தமிழ் படிக்கிறவனா? அதுவும் அண்ணாமலையாரிடம். அப்படியானால் பாட்டு கட்டியே உன்னைக் கட்டுவான். பாவலனை காதல் காவலாக்கப் போகிறாய்.” செல்லி முழக்கினாள்.

தென்றல் கண்ட நாணல் போல தலையாட்டிவிட்டு, அமுதாள் தொடர்ந்து பாடினாள்.

செப்பும் செகமெச்சிய மதுரக்கவி அதனைப் புயவரையில் புனை தீரன். அயில் வீரன்.

பாட்டின் தாளத்துக்கு இசைவாக கால்களை குளத்து நீரில் அடித்தாள் குமுதாள். அப்படித் தெறித்த நீர் தன் மேல் பட்டதைக் கூட பொருட்படுத்தாமல், “ஆள் எப்படி? அழகெப்படி? உன்மேல் அன்பு எப்படி?” என்று வக்கணையாய் சொற்கணை தொடுத்தாள் வேம்பு.

வண்ண மயில் முருகேசன்
குறவள்ளி பதம் பணி நேசன்

Chenni 1திருக்குறளைப் போல மொத்தத்தையும் இரண்டடியில் அமுதாள் பாடியதைக் கேட்டு, “அடடடா” என்ற செல்லி, தொடர்ந்து, “முருகனைப் போல அழகனா? கொடுத்து வைத்தவளடி நீ. வேலையும் பிடிப்பான் உன் காலையும் பிடிப்பான் என்று வேறு சொல்கிறாய். தமிழ்க்குடியில் வள்ளிக்குப் பிறகு இந்தக் கள்ளிக்குதான் இப்படியொரு யோகம்” என்று பெருமூச்செரிந்தாள்.

யோகம் என்னடி யோகம்? அது யோகியருக்கு. போகம்தானடி இல்லறத்தாருக்கு யாகம்.” என்ற மாயாள், “அவனை எங்கு பார்ப்பாய்? எப்படிப் பேசுவாய்? விளக்கமாகச் சொல்லடி?” என்றாள்.

உரை வரமே தரு கழுகாசலபதி கோயிலின் வளம் நான் மறவாதே! சொல்வன் மாதே!

அமுதாள் பாடப்பாட அவளோடு சேர்ந்து காதற்குளத்தில் மூக்கு பிடிக்காமல் முழுகினார்கள் எல்லாரும்.

கழுகுமலை முருகன் கோயிலுக்கு நீ விளக்கு போடப்போகும் காரணம் இன்றுதானடி விளக்கமாகப் புரிந்தது. கோயிலில் நீ கழுகாசலபதியைப் பார்த்தாயோ! உனக்கு வரப்போகும் பதியைப் பார்த்தாயோ! மயிலாண்டிக்குதான் வெளிச்சம்!” மூச்சைப் பிடித்து முக்கினாள் செல்லி.

போதுமடி. சிறுபிள்ளைத்தனமாகப் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இளம் பருவத்தால் மிளிரும் உருவத்தால் வரும் கருவத்தால் ஒருவரையொருவர் பருகத்தான் செய்த கதைகள் சொல்லுங்களடி. அவையாவும் சுவையாகுமடி!” என்று மடைமாற்றினாள் மாயாள். என்ன இருந்தாலும் மனையாள்கிறவள் அல்லவா.

வெட்கித்துக் குனிந்தாள் அமுதாள். எண்ணித் திளைக்க ஆயிரம் இருந்தாலும் சொல்லித் திளைக்க சொல்லில்லாமல் நாணினாள்.

Chenni 2அவளை விடுங்களடி. கோயில் குளப்படியில் மேற்படியானுக்கு படிப்படியாக இவள் கீழ்ப்படிந்த கதை நான் சொல்கிறேன்.” என்று குறும்பாகச் சொல்லிவிட்டு பாடினாள் செல்லி.

சந்நிதியில் துஜஸ்தம்பம்
விண்ணில் தாவி வருகின்ற கும்பம்

ஸ்தம்பம் எனும் போதும் கும்பம் எனும் போதும் செல்லி காட்டிய சைகளைக் கண்டு எல்லாரும் கிளுக்கென்று சிரித்தார்கள். அந்தச் சிரிப்பின் அலையடித்து குளத்துத் தண்ணீர் தளுக்கென்று குதித்தது. ஒற்றைக்கால் கொக்காய் வெட்கமானது அமுதாளைக் கொத்தியது. ஆனாலும் செல்லி விடுவதாக இல்லை.

மிக உயர்வானது பெறலால்
அதில் அதிசீதள புயல் சாலவும் உறங்கும். மின்னிக் கறங்கும்.

உள்ளம் ஒப்பிய இருவர் ஒருவருக்கொருவரை ஒப்பிய நிலையில் தருதலும் பெறுதலும் உயர்தினும் உயர்ந்ததன்றோ. இனிதினிலும் இனியதன்றோ. அப்போது வீசும் மையல் புயலின் சுழலில் உயிரும் உடலும் உணர்வும் அடுத்தது இழுக்கப்பட்டு உலகே மறக்குமன்றோ. எல்லாம் வேலனும் வள்ளியும் பண்டு கண்டு சொன்ன பேரின்பங்களன்றோ! ஆதலால் நோதலால் காதல் செய்தாரன்றோ!

—-

பி.கு : இந்தப் பதிவால் யாருடைய மனமேனும் புண்பட்டிருந்தால் கழுகுமலை கோயில் குளப்படிகளில் தலைமுட்டி வேண்டுதல் செய்யின் முருகப் பெருமான் திருவருளால் புண்பட்ட மனம் பண்பட்டுப் போட்டும். அதோடு நல்ல பண் பட்டும் புண் போகும்.

அண்ணாமலை ரெட்டியாரின் காவடிச் சிந்தெனும் ஒப்பற்ற படைப்புகளிலிருந்து ஒரு பாடலை எடுத்து என் போக்குக்கு கற்பனையை ஓடவிட்டதனால் உண்டான பதிவு. அண்ணாமலையார் என்னும் தமிழ்ப் பாட்டனின் தமிழ்ச் சொத்தில் எனக்கும் உரிமை உண்டு என்பதால் எடுத்துச் செய்த பதிவிது.

நாட்டுக் காவடிச் சிந்தாகப் பாடாமல் செவ்விசைச் சாயலில் சுதா இரகுநாதன் பாடியிருப்பதை இங்கு கேட்கலாம். பாடலின் இயல்பான பொருளை தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறவர்களாக முழுப்பாட்டையும் சுருக்கமான பொருளோடு கீழே கொடுத்திருக்கிறேன்.

imageசென்னி குளநகர் வாசன், – தமிழ்
தேறும் அண்ணாமலை தாசன் – செப்பும்
செகமெச்சிய மதுரக்கவி யதனைப்புய வரையில்புனை
தீரன்; அயில் வீரன்.

சென்னிகுளத்தில் வாழும் அண்ணாமலை என்னும் தாசன் எழுதிய உலகம் போற்றும் தமிழ்ப் பாக்களை தன்னுடைய மலைபோன்ற தோள்களில் மாலையாகச் சூடிக்கொள்கின்ற முருகனே! வேலேந்தும் வீரனே!

வண்ண மயில்முரு கேசன், – குற
வள்ளி பதம்பணி நேசன் – உரை
வரமேதரு கழுகாசல பதிகோயிலின் வளம்நான்மற
வாதே சொல்வன் மாதே!

வண்ண மயிலேறும் முருகேசனே! குறவள்ளியின் திருவடிகளில் அன்பு மிகுந்து பணியும் நேசனே! இப்படியெல்லாம் முருகனைப் புகழ்ந்து பாடுகின்ற திறத்தைக் கொடுக்கின்ற கழுகுமலை முருகன் கோயிலின் அருள் வளத்தை நான் மறக்க முடியுமா? சொல்கிறேன் கேள்!

கோபுரத் துத்தங்கத் தூவி, – தேவர்
கோபுரத் துக்கப்பால் மேவி, – கண்கள்
கூசப்பிர காசத்தொளி மாசற்று விலாசத்தொடு
குலவும் புவி பலவும்.

கழுகுமலைக் கோயிலின் தங்கக் கோபுரத்தின் உச்சியானது, அமரர்கள் வாழும் வானுகலத்துக் கோயில்களையும் தாண்டி அமரர்கள் கண்கள் கூசும்படி பேரொளி வீசி சிறக்கும்! உலகம் முழுவதும் வந்து குலவும் விலாசமாகத் திகழும்!

நூபுரத் துத்தொனி வெடிக்கும் – பத
நுண்ணிடை மாதர்கள் நடிக்கும் – அங்கே
நுழைவாரிடு முழவோசைகள் திசைமாசுணம் இடியோ என
நோக்கும் படி தாக்கும்.

கழுகுமலை திருக்கோயிலில் நுழையும் பொழுது, அழகிய நுண்ணிடை மாதர்களின் ஆடலால் சலங்களின் ஓசை வெடிக்கும். அங்கு செல்வோர் செய்யும் முழவு ஓசைகளைக் கேட்டால், உலகத்தைத் தாங்குகின்ற ஆதிசேடனே அஞ்சும்படியான இடியோசையோ எனும்படி இருக்கும்!

சந்நிதி யில்துஜஸ் தம்பம், – விண்ணில்
தாவி வருகின்ற கும்பம் – எனும்
சலராசியை வடிவார்பல் கொடிசூடிய முடிமீதிலே
தாங்கும்; உயர்ந் தோங்கும்.

உச்சியில் கும்பத்தைக் கொண்டுள்ள கோயில் கொடிமரமானது விண்ணில் தோன்றுகின்ற கும்பம் மீனம் போன்ற விண்மீன் கூட்டங்களையே கொடிகளாகக் கொண்டு உயர்ந்தோங்கியது!

உன்னத மாகிய இஞ்சி,-பொன்னாட்டு
உம்பர் நகருக்கு மிஞ்சி – மிக
உயர்வானது பெறலால், அதில் அதிசீதள புயல்சாலவும்
உறங்கும்; மின்னிக் கறங்கும்.

கழுகுமலைக் கோயிலின் மதிலானது அமராவதியின் மதிற்சுவரை விடவும் சிறப்பானதாகையால், அதற்குள் கடுங்குளிர் மிகுந்த புயல்கூட தப்பிக்க முடியாதபடி மின்னிச் சுழலும்படி வலிவானதாகும்!

அருணகிரி நாவில் பழக்கம் – தரும்
அந்தத் திருப்புகழ் முழக்கம், -பல
அடியார்கணம் மொழிபோதினில் அமராவதி இமையோர்செவி
அடைக்கும்; அண்டம் உடைக்கும்.

திருமுருகனை வணங்க வரும் அடியவர் கூட்டத்தினர் பாடுகின்ற அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ் முழக்கமானது, அமராவதியில் இருக்கின்ற இமைக்காத அமரர்கள் கூட்டத்தினரின் காதுகளையும் அடைக்கும்! அண்ட கோளங்களையும் உடைக்கும்!

கருணை முருகனைப் போற்றித்-தங்கக்
காவடி தோளின்மேல் ஏற்றிக் – கொழும்
கனல்ஏறிய மெழுகாய்வரு பவர் ஏவரும், இகமேகதி
காண்பார்; இன்பம் பூண்பார்.

கருணை நிரம்பிய முருகனைப் போற்றி தங்களுடைய தோளின் மேல் காவடி சுமந்து அனலிட்ட மெழுகு போல உள்ளம் உருகி அன்போடு வருகின்றவர்கள், இந்த வாழ்க்கையில் சிறந்திருவர்! என்றும் இன்புறுவர்!

அன்புடன்,
ஜிரா

Advertisements

About G.Ra ஜிரா

சிவனுக்கும் சீவனுக்கும் இடையில் இருப்பது நந்தி. சிவன் கடவுள். சீவன் வாழ்க்கை. கடவுளுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் இடையில் இருப்பது நந்தி.
This entry was posted in அண்ணாமலை ரெட்டியார், இறை, இலக்கியம், காவடிச்சிந்து, தமிழ், முருகன் and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to நோதலால் காதல் செய்தார்

  1. amas32 says:

    அருமையான பதிவு ஜிரா! சுதா ரகுநாதனின் பாடலையும் இங்கு அளித்து பாடலின் வரிகளை சந்தத்துடன் கேட்டு ரசிக்க வைத்ததற்கும் நன்றி. கழுகுமலை முருகன்
    கோவில் குடைவரை கோவில் என்று கேள்விப்பட்டதுண்டு. பார்க்கும் பாக்கியம் விரைவில் கிட்டவேண்டும்.
    அன்புடன்
    சுஷிமா சேகர்

  2. எல்லாம் முருகனருள்!!!!

I am eager to hear what you want to say. Please say it. here. :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s